Logo
60-324 Poznań, ul. Marcelińska 92
tel. 608 51 55 77, 61 8605 137, 61 8605 138
 

Zakres oferty kancelarii


 

Podstawy współpracy – umowy współpracy, pojedyncze zlecenia.


Wynagrodzenie:

 • prowadzenie spraw sądowych - ustalane indywidualnie w zależności od stopnia zawiłości sprawy i niezbędnego nakładu pracy,
 • sporządzanie projektów umów, opinii prawnych, konsultacje i porady prawne w formie pisemnej - według stawki godzinowej,
 • konsultacje i porady prawne w formie ustnej - według stawki ryczałtowej.
Zakres usług:

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw w tym: konsultacje, analizy prawne, sporządzanie opinii prawnych, projektów umów i innych dokumentów,
 • sporządzanie i opiniowanie umów, doradztwo prawne w zakresu prawa pracy, cywilnego, gospodarczego,
 • udział w naradach, spotkaniach biznesowych oraz negocjacjach,
 • reprezentacja w sporach sądowych, postępowaniach upadłościowych w tym sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • zakładanie i likwidacja podmiotów gospodarczych, przekształcenie ich formy prawnej, prowadzenie Zgromadzeń Wspólników, w tym sporządzanie regulaminów organów spółek i przygotowywanie  projektów uchwał tych organów,
 • windykacja należności w tym negocjacje przedsądowe, prowadzenie sprawy przed sądem, współpraca z organami egzekucyjnymi,
 • dochodzenie odszkodowań ubezpieczeniowych,
 • prowadzenie spraw spadkowych,
 • prowadzenie spraw rodzinnych, w tym o rozwód, o podział majątku, o alimenty, oraz dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • nadzór nad czynnościami prawnymi dokonywanymi przez Klienta na okoliczność ich zgodności z obowiązującym prawem.