Usługi

Podstawy współpracy – umowy współpracy, pojedyncze zlecenia.

Stawki:

Zakres usług:

  1. bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw w tym: konsultacje, analizy prawne, sporządzanie opinii prawnych, projektów umów i innych dokumentów,
  2. sporządzanie i opiniowanie umów, doradztwo prawne w zakresu prawa pracy, cywilnego, gospodarczego,
  3. udział w naradach, spotkaniach biznesowych oraz negocjacjach,
  4. reprezentacja w sporach sądowych, postępowaniach upadłościowych w tym sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  5. zakładanie i likwidacja podmiotów gospodarczych, przekształcenie ich formy prawnej, prowadzenie Zgromadzeń Wspólników w tym sporządzanie regulaminów organów spółek i przygotowywanie uchwał tych organów,
  6. windykacja należności w tym negocjacje przedsądowe, prowadzenie sprawy przed sądem, współpraca z organami egzekucyjnymi,
  7. dochodzenie odszkodowań ubezpieczeniowych,
  8. prowadzenie spraw spadkowych,
  9. prowadzenie spraw rodzinnych, w tym o rozwód, o podział majątku, o alimenty, oraz dotyczące władzy rodzicielskiej,
  10. nadzór nad czynnościami prawnymi dokonywanymi przez Klienta na okoliczność ich zgodności z obowiązującym prawem.